Norske Sjølaksefiskere arbeider for en bærekraftig forvaltning av villaksen gjennom balansert fangstuttak av villaks i sjø og elv.  Organisasjonen arbeider for å ivareta sjølaksefiskernes rettigheter og vil være et tydelig talerør overfor forvaltning og myndigheter i spørsmål om forvaltning av villaksen. Gjennom faglig samarbeid, høringsuttalelser og aktiv formidling ønsker vi å løfte fram dette tradisjonsrike fisket.