Næringsorganisasjon for fiske etter laks i sjø

Noregs Grunneigar og sjølaksefiskarlag

Noregs Grunneigar og sjølaksefiskarlag er en næringsorganisasjon for rettighetshavere til fiske etter laks og sjøørret med faststående redskap i sjø.  NGSL arbeider for en bærekraftig beskatning og bruk av villaksen, og ivaretakelse av sjølaksefiskernes rettigheter. En stor del av arbeidet foregår dermed politisk for å sikre villaksen og dens leveområder.  Her kan du lese vedtektene til Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

“Bestillingsverket”

Over år har det festet seg en oppfatning av at den atlantiske villaksen er truet, og at sjølaksefisket og oppdrett er de store trusselfaktorene. Det er ikke riktig. Det er også en utbredt oppfatning av at ”kampen for villaksen” har en ideell hensikt, nemlig vern av en truet art. Det er heller ikke riktig. Hvem står bak, hvorfor, og hvilke konsekvenser har dette?

Det kan du lese om i linken her: Myte – fakta og Bestillingsverket.

Nyheter fra NGSL

Dokumenter fra årsmøte 2019 Stjørdal 

Kommer

Reguleringer 2020, se retningslinjer og bakgrunns notat under:

 

 

Medlemsskap i NGSL

l

Medlemskontingent eller redskapskontingent

70% av kontingenten som fylkeslagene krever inn skal gå til landslaget i NGSL.  Følgende medlemskontingent er gjeldende: Medlemskontingent kr. 250,- Redskapskontingent kr. 500,-

l

Medlemsskap via fylkeslag, eller direkte

Medlemskap i NGSL gjøres gjennom tilknytning til ditt fylkeslag. Grunneiere og sjølaksefiskere i regioner hvor NGSL ikke har fylkeslag kan stå som direkte medlem i landslaget. Kontingenten betales da til landslaget.

l

Samhold gir styrke, bli NGSL-medlem i dag!

Oppleiet lakserett skal sees på som om den er i bruk og at det derfor skal betales redskapskontingent i slike tilfeller.  Samhold gir styrke! Vi trenger flere medlemmer for å nå våre målsettinger.